Valtio ei lähde tukemaan pandoja

Virkatyöryhmän loppuraportti koskien Ähtärin Eläinpuistoon sijoitettuja isopandoja on valmistunut. Virkatyöryhmän tehtävänä oli selvittää jättiläispandojen jatkoa koskevan päätöksenteon tueksi, millä edellytyksillä jättiläispandat voidaan säilyttää Suomessa.

Työryhmän jäsenet kuulivat työn kuluessa Ähtärin Eläinpuisto Oy:n edustajia sekä Ähtärin kaupungin edustajaa. Lisäksi kuultiin työ- ja elinkeinoministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön valtiontukiasiantuntijoita.

Raportissa todetaan muun muassa, että yhtenä eläinpuiston rahoituksen edellytyksenä on, ettei se ole taloudellisissa vaikeuksissa. Ähtärin Eläinpuisto Oy:n tukemista rajoittaa, että se täyttää vaikeuksissa olevan yrityksen kriteerit. Rahoituksen saaminen saattaisi olla mahdollista, mikäli eläinpuistotoiminta olisi säätiömuotoinen.

Pandojen jatkoa koskevan päätöksen tekee eläinpuisto, joka on solminut sopimuksen Kiinan kanssa. Eläinpuiston hallitus kokoontuu pohtimaan asiaa ja tekemään päätöksiä 27.4.