Takana haastava vuosi ylijäämäisellä tuloksella

Ähtärin kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös oli koronapandemian jatkumisesta ja kustannustasojen noususta huolimatta noin 1,697 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talousarviossa vuoden 2021 lopulla ylijäämäksi arvioitiin 336 900 euroa.

Tulosta voi kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäen mukaan pitää hyvänä ottaen huomioon noin 500 000 euron väistötilavuokrat sekä koronapandemian mukanaan tuomat haasteet. Tulokseen vaikuttivat myönteisesti muun muassa hallintokuntien noudattama talouskuri ja verotulojen selkeä kasvu talousarvioon nähden. Kaupungin taseessa oli ylijäämää noin 4,3 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainamäärä nousi kahdella miljoonalla eurolla ja asukasta kohden kaupungilla on lainaa 4 532 euroa.

Talousarvion investointiosa käsitti vuonna 2022 noin 7,6 miljoonan euron investointisuunnitelmat toteuman ollessa noin 5,6 miljoonaa euroa. Suurimpina yksittäisinä kohteina olivat perusopetuksen koulun, uimahallin ja toisen asteen kampuksen suunnittelut ja rakennustyöt.

Lue lisää aiheesta 30.3. Uutisnuotasta.