Soinin valtuusto hyväksyi omistajaohjauksen periaatteet

Soinin kunnanvaltuustolla oli maanantai-iltana varsinainen pikakokous. Valtuuston puheenjohtaja Veijo Jousmäki (kd.) totesi kokouksen päättyneeksi, kun aikaa aloituksesta oli kulunut 22 minuuttia. Kokouksen esityslistalla oli kolme asiaa.

Valtuusto hyväksyi hallintojohtaja Jari Salosen esittelemän tiiviin paketin Soinin kunnan omistajaohjauksesta ilman puheenvuoroja. Periaatteita omistajaohjauksessa ovat läpinäkyvyys, vastuullisuus, luotettavuus, pitkäjänteisyys ja eri osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu.

Soinin kunnan tavoitteena on elinvoimainen kunta, jonka talous on tasapainossa. Kunnan omistusten tarkoituksena on tuottaa välillistä ja/tai välitöntä lisäarvoa kunnalle ja kuntalaisille. Kilpailuasetelmaa markkinoiden kanssa vältetään.

Omistusten tuotto-odotukset pidetään maltillisina, tulostavoitteet ylijäämäisinä ja tasearvot vähintään ennallaan. Vuokra-asunnot pidetään toimivina, terveinä ja ajanmukaisina. Tarpeettomista ja tuottamattomista omistuksista luovutaan.

Lue lisää aiheesta 13.10. Uutisnuotasta.