Soinin tulos ylijäämäinen

 Soinin kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos oli lähes 700 000 euroa ylijäämäinen ja vuosikatteen ylijäämä hieman yli 1,2 miljoonaa euroa. Käyttötalous kasvoi, mutta tasapainoisesti. Toimintakatteessa ero talousarvion ja tilinpäätöksen välillä oli alle prosentti. Verotulojen myönteinen kehitys, etenkin yhteisöverotuotoissa, oli merkittävin yksittäinen tekijä tilikauden hyvään tulokseen.
 
Viime vuoden talousarvion ylitykset ja alitukset hyväksyttiin. Merkittävimmät ylitykset kohdentuivat perinteisesti perusturvaan.Hyväksyttiin viime vuoden henkilöstöraportti ja kuluvan vuoden koulutussuunnitelma.
 
Kohonneiden kustannusten takia kunnanhallitus esittää valtuustolle tarkistettavaksi eri maksuja, kuten vesi- ja jätevesitaksoja sekä rakennusvalvonnan maksuja. Lisäksi hyväksyttiin uudet asiakirjoista perittävät lunastus, lähetys ja kopiointimaksut.
 
Uutena työnhyvinvointietuna kunnan henkilöstölle hyväksyttiin polkupyöräetu.
 
Kunnanvaltuustolle esitetään asetettavaksi Pesolan tuulivoimaosayleiskaava-alue rakennuskieltoon viiden vuoden määräajaksi tai kunnes laadittava kaava on lainvoimainen.
 
Päätettiin osallistua Järviseutu vetää ja pitää -hankkeeseen kuntarahaosuudella, joka on hankeajalla 1.8.2023–31.7.2026 enintään yhteensä 7158 euroa (2386 euroa/vuosi). Lisäksi päätettiin jatkaa työllisyyden edistämisen kuntakokeilusopimusta vuoden 2024 loppuun saakka.