Soinin Haasia-ahossa poltettiin hakkuuaukeaa

Soinin Haasia-ahossa, Ulpassuon läheisyydessä toteutettiin Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimesta kuuden hehtaarin alueella luonnonhoidollinen poltto. Vastaava työ tunnettiin aiemmin nimellä kulotus. Kun poltto tehdään, täytyy maaston olla riittävän kuivaa. Tällä kertaa onnistuttiin kolmannella yrittämällä, sillä ensimmäisellä kertaa ukkoskuuro yllätti edellisenä päivänä ja toisella kokeilulla maasto oli liian märkää.

– Tällä kertaa polton tavoitteena on luonnonsuojelun lisäksi parantaa metsän uudistamista ja kasvua. Kulotus on palannut uudelleen metsien hoitoon. Nyt toteutettava kulotus on ensimmäinen pitkään aikaan. Pieniä säästöpuuryhmiä on poltettu myös viime vuosina, kertoi Metsähallituksen luonnonhoidon asiantuntija Reijo Hokkanen.