Soini hyödyntää hankerahaa ja vähentää velkaa

Soinin kunnan talousarvio vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelma vuosille 2023–2025 pitävät sisällään selkeän suunnitelman velkasumman vähentämisestä sekä erilaisten hankerahojen hyödyntämisestä.

Ensi vuosi tulee olemaan, arvioiden ja ennusteiden mukaan sekä epävarmuustekijöistä huolimatta, taloudellisesti tyydyttävä. Soinin kunnan talousarvion vuosikate on 1 323 411 euroa ja poistot ovat 511 863 euroa. Vuosikate-poistot=tilikauden tulos, joka on 811 548 euroa ylijäämäinen. Epävarmuustekijöistä huolimatta vuosi 2022 on ollut taloudellisesti hyvä ja vuodelle 2023 lähtökohdat ovat hyvät.

Verotulokertymä ja työllisyystilanne säilynee hyvänä, mutta kesää kohti mentäessä ennusteet muuttuvat maltillisemmiksi. Korkea energian hinta ja yleinen inflaation nousu heikentävät talouden näkymiä. Eräiden arvioiden mukaan riski ajautumisesta taantumaan on ilmeinen.

Lue lisää aiheesta 15.12. Uutisnuotasta.