Piispanvaalin ehdokasasettelu alkaa

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli päätti istunnossaan piispanvaalin ehdokasasettelun aikataulusta. Ehdokasasettelu alkoi 17. kesäkuuta ja kestää 17. elokuuta kello 16 saakka. Vähintään 30 äänioikeutettua voi muodostaa valitsijayhdistyksen, jolla on oikeus asettaa pappi ehdolle vaalissa.

Piispanvaalissa on noin 950 äänioikeutettua. Lapuan hiippakunnan seurakunnat ovat touko-kesäkuussa valinneet vaalia varten 452 maallikkovalitsijaa. Lisäksi äänioikeutettuja ovat kaikki hiippakunnan papit ja virassa olevat lehtorit, hiippakunnasta valitut seitsemän kirkolliskokousedustajaa, hiippakuntavaltuuston 14 maallikkojäsentä, hiippakunnasta valittu kirkkohallituksen täysistunnon maallikkojäsen, tuomiokapitulin maallikkojäsen sekä lakimiesasessori.

Piispanvaali toimitetaan tiistaina 2. marraskuuta 2021. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen vaalikierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisen kierroksen vaalipäivä on tiistai 23. 11.

Uuden piispan on määrä aloittaa virassaan 1. helmikuuta 2022. Arkkipiispa Tapio Luoma vihkii hänet piispan virkaan Lapuan tuomiokirkossa sunnuntaina 6. helmikuuta. Lapuan hiippakunnan nykyinen piispa Simo Peura ilmoitti huhtikuussa jäävänsä eläkkeelle helmikuun alussa 2022.