Leader Kuudestaan kehitti kotiseutua monipuolisesti

Kun kuluvan vuoden loppuun päättyvään ohjelmakauteen valmistauduttiin kymmenisen vuotta sitten, maailma näyttäytyi kovin toisenlaisena. Viime vuodet ovat radikaalisti muuttaneet toimintaympäristöä ja tuoneet uusia tarpeita, joihin kehittämistyöllä on mahdollista vastata.

Rahoituksen kysyntä on Kuudestaan alueella säilynyt suurena ja tarpeet monipuolisina läpi ohjelmakauden ja siitä saamme kiittää alueen aktiivisia hanketoimijoita.

Vuosina 2014–2022 yritykset ovat hakeneet rahoitusta Kuudestaan ry:ltä pääosin monipuolisiin investointeihin, joihin lukeutuu esimerkiksi alueelle tärkeän matkailun kehittämistä: esimerkkejä hankkeista ovat seikkailupuiston laajennus, hotellitoiminnan käynnistäminen ja ravintolatoiminnan kehittäminen. Teollisuuteen on muun muassa hankittu koneita ja laitteita sekä uudistettu ja rakennettu tuotantotiloja. Hankkeiden avulla yritysten toimintaa on voitu tehostaa ja kehittää toimiville yrityksille uusia tuotteita tai palveluita.

Lue lisää aiheesta 5.1.2023 Uutisnuotasta.