Lausunto vesirakentamisesta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Ähtärin kaupunginhallituksen lausuntoa koskien laiturin pysyttämistä Välivedelle kiinteistön edustalla.

Hakemuksen pääasiallisessa sisällössä todetaan muun muassa hakijan hakevan vesilain mukaista pysyttämislupaa laiturille, joka on rakennettu vuonna 2019 hakijan omistaman tilan Kontinhiekka edustalle. Puurakenteinen laituri on yhteensä 22,5 metriä pitkä ja koostuu noin 7,5 metriä pitkästä ja noin 3,2 metriä levästä ponttonin varassa kelluvasta laiturikannesta. Osan matkaa kulkusillassa on kaide.

Kaupunginhallitus katsoo, että lupa-asia kuuluu aluehallintoviranomaisen päätettäväksi voimassa olevien lakien ja yleisten määräysten mukaisesti sekä tasapuolisesti kaikki kuntalaiset ja heidän yhdenmukainen kohtelunsa huomioon ottaen.

Kaupunginhallituksen mukaan laiturin pituudella ei ole haitallisia vaikutuksia vesistölle, veneilyväylän toimivuudelle eikä virkistyskäytölle. Laiturin pituutta on perusteltu turvallisuusnäkökohdalla.

Kaupunginhallitus kuitenkin kehottaa kiinteistöjen omistajia pyrkimään sopuratkaisuun.