Hallinto-oikeudelta välipäätös valitukseen

Vaasan hallinto-oikeus on antanut välipäätöksensä täytäntöönpanon kieltämistä koskevaan hakemukseen kunnallisasiassa.

Hallinto-oikeudelle valitettiin Ähtärin kaupunginvaltuuston päätöksestä koskien Ähtärin Eläinpuisto Oy:lle myönnettyjen kolmen miljoonan euron lyhytaikaisten lainojen muuttamista pääomaehtoiseksi.

Muutoksenhakija on vaatinut muun ohella, että päätöksen täytäntöönpano kielletään.

Hallinto-oikeus kieltää välipäätöksessään kaupunginvaltuuston päätöksen toimeenpanon. Määräys on voimassa siihen saakka, kunnes pääasiaa koskeva valitus on lainvoimaisesti ratkaistu tai kunnes asiasta toisin määrätään.