Avustusta Lehtimäen toimintakeskukselle

Alajärven elinvoimalautakunta myönsi Lehtimäen toimintakeskukselle 3283 euron avustuksen asukkaiden virkistys- ja viriketoimintaan.

Elämänlaaturahaston tarkoituksena on parantaa alajärveläisten kehitysvammaisten elämänlaatua tukemalla opintoja, vapaa-ajan harrastuksia sekä virkistys- ja viriketoimintaa. Muita avustuksen saajia olivat Alajärven toimintakeskus, Järvi-Pohjanmaan kuntoutusluokka, Asumisyksikkö Rantakoti, Alarinteen asumisyksikkö sekä Alajärvi-Vimpelin kehitysvammaisten tuki ry. Avustukset maksetaan tositteita vastaan.

Lisää tietoa aiheesta 22.6. Uutisnuotassa.