Aluevaltuusto palautti Kuusiolinna-sopimuksen valmisteluun

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan 11. syyskuuta Kuusiolinnan palvelusopimusta. Pohjaesityksen pääkohtana oli sopimuksen irtisanominen.

Asian käsittelyn yhteydessä keskustan ryhmäpuheenvuorossa esitettiin asian palauttamista valmisteluun. Esitystä kannattivat kaikki valtuustoryhmät.

Kokoomus esitti ryhmäpuheenvuorossaan, että neuvotteluissa huomioitaisiin hyvinvointialueen asukkaiden palvelutarpeet ja että jatkoneuvotteluiden tavoitteena tulisi olla sopimuksen jatkuminen nykyisen sopimuskauden loppuun. Myös tätä esitystä kannatettiin.

Näiden kahden esityksen väliltä äänestettiin. Äänin 35–23 valituksi tuli esitys, jonka mukaan aluevaltuusto palauttaa Kuusiolinna-sopimuksen aluehallituksen valmisteltavaksi. Sopimuksen jatkoneuvottelut on käynnistettävä lainsäädäntö ja hyvinvointialueen kokonaisetu huomioiden.