Ähtärissä säästöjä organisaatiouudistuksella

Ähtärin kaupungin yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut on saatu päätökseen ja luvassa ei ole irtisanomisia eikä lomautuksia. Säästöjä haetaan organisaatiomuutoksella, joka mahdollistaa kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäen mukaan rajapintojen avaamisen ja syvemmän yhteistyön eri yksiköiden välille. Myös lakimuutokset mahdollistavat uusien toimintatapojen käyttöönoton ja asioiden käsittelyn kokonaisuutena.

Organisaatiomuutosta koskevat toimenpiteet ajoittuvat vaiheittain kaikkiaan seitsemälle vuodelle 2021–2027, myös eläköitymisen kautta. Muutosten myötä keskushallinnon osalta kokonaisvaikutus vuositasolla on 293 000 euroa, sivistystoimen 164 000 euroa ja teknisen toimen 325 000 euroa.

Kokonaisvaikutus 1.1.2028 alkaen 782 000 euroa per vuosi. Koko organisaatiomuutos kohdentuu voimallisesti viranhaltijoihin ja esimiestasoon tarkoittaen isompia kokonaisuuksia ja laajempia tulosalueita kokonaisvaltaisena toimintana.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvässä ja rakentavassa hengessä sujuneiden yt-neuvottelujen tuloksen.Kokouksessa päätettiin myös tulo- ja kiinteistöveroprosenteista.

Lue lisää aiheesta 17.11. Uutisnuotasta.