Ähtärin kaupunki aloittaa yt-neuvottelut

Ähtärin kaupunki aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilökunnan/henkilökuntaa edustavien järjestöjen kanssa tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvista henkilöstömenojen säästötoimenpiteistä. Yt-neuvottelut päättyvät viimeistään 28. lokakuuta.

Kustannusten nouseminen ja tulojen vähentyminen sekä tuleviin isoihin investointeihin varautuminen on johtanut siihen, että kaupungin talous edellyttää myös henkilöstömenoihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä. Neuvotteluissa tullaan kustannussäästöjä hakemaan osa-aikaistamisella, lomauttamisella, irtisanomisella sekä henkilökunnan tehtävien muuttamisella/toimintatapojen muuttamisella säästöjen aikaansaamiseksi.

Neuvotteluissa tavoitellaan enimmillään 300 000 euron säästöä henkilöstömenoissa vuoden 2022 aikana. Palvelurakenteita koskevat säästötoimenpiteet toimeenpannaan vaiheittain vuosien 2021-2027 aikana ja niillä tavoitellaan Inspira Oy:n selvityksen mukaisia yhteensä 500 000 euron suuruisia käyttötalouden säästöjä. Toimenpideohjelmaa tarkastellaan vuosittain viimeistään talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan ja henkilöstöjohtajan ilmoittamaan yt-neuvotteluista henkilöstöjärjestöille. Neuvottelut alkavat 14. lokakuuta.

Päätöksen neuvottelujen aloittamisesta teki kaupunginhallitus maanantaina. Kaupunginhallituksen jäsen Ilkka Kajander esittäessä, ettei yt-menettelyä käynnistetä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kajander ilmoitti jättävänsä asiassa eriävän mielipiteen.