Ähtäri tunnettuus lähiseutua parempi

Seutukaupunkien vetovoimatutkimuksen kaupunkikohtainen raportti osoittaa Ähtärin kasvattaneen tunnettuuttaan sekä imagoaan monella mittarilla tarkasteltuna. Esimerkiksi verrattaessa vuoteen 2019, Ähtäri on kasvattanut tunnettuuttaan niin suurten kaupunkien asukkaiden kuin muiden seutukaupunkien asukkaiden keskuudessa. Suurten kaupunkien asukkailla on Ähtäristä positiivinen kuva, tuloksen ollessa 3,2 (5=erittäin positiivinen). Muiden kaupunkien osalta tunnettuus oli niin ikään 3,2.

Tutkimuksen kokemuksellisilla mittareilla tarkasteltiin tunnettuutta, imagoa, veto- ja pitovoimaisuutta sekä muuttohalukkuutta.

Lue lisää aiheesta 25.5. Uutisnuotasta